Algemene voorwaarden

24Connect volgt de leveringsvoorwaarden van de brancheorganisatie Nederland ICT (voorheen ICT Office / Fenit).

Algemene voorwaarden van Nederland ICT

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189. ® Nederland ICT is een wettig gedeponeerd dienst en warenmerk.

© Nederland ICT 2014 het reprorecht wordt niet uitgeoefend.

Download onze algemene voorwaarden

Nederland ICT

Pompmolenlaan 7, 3447 GK Woerden
Postbus 401, 3440 AK Woerden
0348 - 49 36 36